Lindo's Generations
(3)


Lindo's Activity Feed
Lindo Mabanti
4m

sent this cliq:

Lindo Mabanti4m
cant wait
Lindo Mabanti
8m

sent this cliq:

Lindo Mabanti8m
smanga noSphe are in love already
1
Lindo Mabanti
10m

sent this cliq:

Lindo Mabanti10m
HAPPY BIRTHDAY TAT'UVUNDLA ,ENJOOY TO THE FULLEST
Lindo Mabanti
11m

sent this cliq:

Lindo Mabanti11m
yhaaa Zondo disappears lol
Lindo Mabanti
11m

sent this cliq:

Lindo Mabanti11m
I hate kengoku this part kaMazwi noNolwaz,, Everything to Mazwi is about benefits
Lindo Mabanti
11m

sent this cliq:

Lindo Mabanti
11m

sent this cliq:

Lindo Mabanti11m
Ey Karabo you got your son back,, how you going to take care of him when you so rude
Lindo Mabanti
11m

sent this cliq:

Lindo Mabanti11m
Jack Mabaso was a mystery guest
Lindo Mabanti
11m

sent this cliq:

Lindo Mabanti11m
am sure uMjakura ebezhlalele emotweni yakhe,, ufuna attention
1
Lindo Mabanti
11m

sent this cliq:

Lindo Mabanti11m
whow Mazwi ukutshata umntu ongamaziyo kunje,,, Tebogo zofane uthini ke ngoku
Lindo Mabanti
11m

liked this cliq:

mthobisi thwala1y
the great gaddaf n tshidi although the guy he's abusive to his own rltnshp can't imagine to someone nxt to him anyway he does dig her (tshidi) kodwa yehlisa induku mnumzane phela !!!!!
1
Lindo Mabanti
11m

liked this cliq:

Malibongwe Xaba11m
Lesedi and me
3
Lindo Mabanti
11m

liked this cliq:

Mfundo Sokhulu11m
I think Namhla has a crush on Smanga.
2


Lindo's Uzalo
(0)
Lindo's Activity Feed
Lindo Mabanti
8m

sent this cliq:

Lindo Mabanti8m
andabibuhlungu ngalo mtshato
Lindo Mabanti
11m

sent this cliq:

Lindo Mabanti11m
ndiyakuvela Jabulile


×
x
Email address